Bestyrelsen

Finn Christensen

Bestyrelse

Stig Mathiesen

Næstformand

Gitte Buk Larsen

Marketing/Presse