CittaSlow

RYTMUS er en samarbejdsorienteret forening, der gerne indgår samarbejder, hvor foreningens ”know how” i fht. at levere musik, kan gøre gavn. Således er samarbejdet med mellem Cittaslow og RYTMUS eksemplarisk.